Styrelsen

Ubbyn-Häggans byaförenings styrelse

Styrelsens målsättning/uppdrag

Ordförande: Rigmor Åström
E-post: rigmor@ubbyn.se

Kassör:
E-post: 

Suppleant:

Mfl

Comments are closed.